Zanim skorzystasz z oferty last minute

Wertując katalogi czy strony internetowe biur podróży coraz częściej trafiamy na oferty last minute, tzn. oferty wyjazdu w ostatniej chwili po obniżonej cenie. Należy odpowiedzieć sobie na dwa pytania: czy opłaca się korzystać z tego rodzaju ofert i kto na tym najwięcej zyskuje – my klienci czy biura podróży? Nim przejdziemy do sedna, należy napisać […]